Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 9, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς