Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 1, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς