Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 10, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς