Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 17, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς