Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 2, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς