Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 22, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς