Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 24, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς