Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 4, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς