Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 7, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς