Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 7, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς