Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 1, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς