Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 3, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς