Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 6, 2021 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς