Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιαν 2010 - Δελτίο Τύπου