Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Νοε 18, 2011 - Δελτίο Τύπου

Ημερομηνία
 • Όλες
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

Εκδόθηκε ο σχεδιασμός και οι Δράσεις Π.Π. για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα

Λόγω των διοικητικών αλλαγών που απορρέουν από το «Πρόγραμμα Καλλικράτης – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και με δεδομένη την εμφάνιση του καταστροφικού φαινομένου των