Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 948, 2011 - Δελτίο Τύπου

Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς - Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.gscp.gr

Σελίδες