Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Δεκ 7, 2012 - Δελτίο Τύπου