Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μαρ 2012 - Δελτίο Τύπου

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης προγραμμάτων πρόληψης και ετοιμότητας Π.Π. από την Ε.Ε.

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2012 για τη χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Μέσο Π.Π.

Μάρτιος 16, 2012

Μάρτιος 11, 2012

Μάρτιος 9, 2012

3ο Ανώτερο Σχολείο για τις Ευρωπαϊκές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών

Από τη Δευτέρα 12 Μαρτίου ξεκινούν οι εργασίες του 3ου Ανώτερου Σχολείου για τις Ευρωπαϊκές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας Αντιμετώπισης Δασικών Πυρκαγιών” το οπο

Μάρτιος 5, 2012