Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Απρ 1, 2012 - Δελτίο Τύπου