Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 16, 2012 - Δελτίο Τύπου