Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 15, 2012 - Δελτίο Τύπου