Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 27, 2012 - Δελτίο Τύπου