Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 2012 - Δελτίο Τύπου

Ιούνιος 19, 2012

Ιούνιος 18, 2012

Ιούνιος 17, 2012

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για Δευτέρα 18 Ιουνίου

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (

Ιούνιος 16, 2012

Ιούνιος 15, 2012

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για το Σάββατο 16 Ιουνίου

  Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (

Σελίδες