Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 948, 2012 - Δελτίο Τύπου

Ημερίδα για τα δέκα χρόνια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Π.Π. (2001-11) και τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης "112" πραγματοποιήθηκε στο Υπ. Προστασίας του Πολίτη

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012

Hμερίδα για τα 10 χρόνια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας 2001-2011 και την Ευρωπαϊκή Ημέρα (11/2) για τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης “112”

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2012

Σελίδες