Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2012 - Δελτίο Τύπου

Μάιος 31, 2012

Μάιος 16, 2012

Μάιος 1, 2012

Προκήρυξη για σχεδιασμό και παραγωγή φυλλαδίων του έργου CIVPRO του προγράμματος INTERREG IVC.

Για να δείτε το περιεχόμενο αναλυτικά, παρακαλούμε ανοίξτε το παρακάτω συνημμένο:

Προκήρυξη για δέσμευση αίθουσας για τη 2η Ευρωπαϊκή Ημερίδα και την 6η Διοικούσα Επιτροπή στις Βρυξέλλες Βελγίου

Για να δείτε το περιεχόμενο αναλυτικά, παρακαλούμε ανοίξτε το παρακάτω συνημμένο:

Απρίλιος 20, 2012

Σελίδες