Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 2013 - Δελτίο Τύπου