Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2013 - Δελτίο Τύπου

Ιούλιος 28, 2013

Ιούλιος 18, 2013

Ιούλιος 17, 2013

Ορισμός Ομάδας Διαχείρισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών, Πυρηνικών απειλών και συμβάντων

Υπογράφηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, η Απόφαση ορισμού των μελών της Υποστηρικτικής Ομάδας Διαχείρισης Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών και Συμβάντων.

 

Ιούλιος 16, 2013

Σελίδες