Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Δεκ 1, 2014 - Δελτίο Τύπου