Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Δεκ 5, 2014 - Δελτίο Τύπου