Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Δεκ 7, 2014 - Δελτίο Τύπου