Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 6, 2014 - Δελτίο Τύπου