Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 23, 2016 - Δελτίο Τύπου

Μετάβαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στην περιοχή του Μεσολογγίου.

                                                                                                                                    Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2016