Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Δεκ 3, 2016 - Δελτίο Τύπου

* Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας στο συνέδριο της ΚΕΔΕ.

                                                                                                                                                                                     Αθήνα, 03 Δεκεμβρίου 2016