Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 2, 2016 - Δελτίο Τύπου