Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 2, 2017 - Δελτίο Τύπου