Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2017 - Δελτίο Τύπου

Απρίλιος 4, 2017

* Η Προσφυγική Κρίση στην Ελλάδα – Φέρνοντας κοντά την Ανθρωπιστική Κοινότητα με την αντίστοιχη της Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 4 Απριλίου 2017

Απρίλιος 3, 2017

* Διοργάνωση Ημερίδας: «Η προσφυγική κρίση στην Ελλάδα: Φέρνοντας κοντά την Ανθρωπιστική Κοινότητα με την αντίστοιχη της Πολιτικής Προστασίας»

Αθήνα, 03 Απριλίου 2017

 

Μάρτιος 21, 2017

Μάρτιος 17, 2017

* Εκδόθηκε το σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών περιόδου 2017.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2017

 

Μάρτιος 14, 2017

Σελίδες