Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2018 - Δελτίο Τύπου

Αύγουστος 9, 2018

Αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της χώρας – Συγκρότηση Εθνικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών

Αθήνα, 09 Αυγούστου 2018

Αύγουστος 8, 2018

Κατάλογος θυμάτων από την πυρκαγιά της Ανατολικής Αττικής

Αθήνα, 08 Αυγούστου 2018

Ανακοινώνεται ότι ο κατάλογος με τα ονόματα των θυμάτων από την πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στην οποία μπορούν να απευθύνονται όσοι θέλουν να λάβουν γνώση, έπειτα από αίτησή τους.

Αύγουστος 7, 2018

Σελίδες