Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2018 - Δελτίο Τύπου

Ιούνιος 5, 2018

Ιούνιος 1, 2018

Μάιος 25, 2018

Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών

Αθήνα, 25 Μαΐου 2018

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το υπ’ αριθ. 3752/25-05-2018 έγγραφό της (ΑΔΑ:ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) με θέμα "Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών".

Μάιος 23, 2018

Μάιος 18, 2018

Επίσκεψη του Δ/ντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου στη ΓΓΠΠ

Αθήνα, 18 Μαΐου 2018

O Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Γιάννης Καπάκης, συναντήθηκε σήμερα 18 Μαΐου 2018 με τον Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Μάριο Τράγκολα και επιτελικά στελέχη της Υπηρεσίας, οι οποίοι πραγματοποιούν διήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Σελίδες