Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 948, 2019 - Δελτίο Τύπου

Αναδημοσίευση Δελτίου Τύπου Π. Σ. Άσκηση επί χάρτου των Επιχειρησιακών Κέντρων των εμπλεκόμενων φορέων στη δασοπυρόσβεση

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2019

 

Σελίδες