Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Απρ 1, 2020 - Δελτίο Τύπου