Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 22, 2021 - Δελτίο Τύπου