Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 28, 2021 - Δελτίο Τύπου