Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 4, 2021 - Δελτίο Τύπου