Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 5, 2021 - Δελτίο Τύπου