Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 9, 2021 - Δελτίο Τύπου