Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Δελτίο Τύπου

Φεβρουάριος 25, 2012

Φεβρουάριος 10, 2012

Ημερίδα για τα δέκα χρόνια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Π.Π. (2001-11) και τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης "112" πραγματοποιήθηκε στο Υπ. Προστασίας του Πολίτη

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012

Φεβρουάριος 9, 2012

Hμερίδα για τα 10 χρόνια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας 2001-2011 και την Ευρωπαϊκή Ημέρα (11/2) για τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης “112”

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2012

Φεβρουάριος 7, 2012

Σελίδες