Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Δελτίο Τύπου

Σεπτέμβριος 18, 2011

Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς - Παρασκευή 19 Αυγούστου 2011

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.gscp.gr

Σεπτέμβριος 2, 2011

Αύγουστος 28, 2011

Σελίδες