Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Δελτίο Τύπου

Ιούλιος 26, 2021

Το Πυροσβεστικό Σώμα ενισχύεται με 150 πτυχιούχους – Προκήρυξη διαγωνισμού για επιστημονικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2021

Ιούλιος 25, 2021

Ιούλιος 24, 2021

Σελίδες