Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Νοε 3, 2008 - Διαβούλευση