Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Διαγωνισμός

Οκτώβριος 5, 2022

Δημόσια Διαβούλευση Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων

Σεπτέμβριος 9, 2022

Αύγουστος 26, 2022

Αύγουστος 25, 2022

Σελίδες